RELATEED CONSULTING
相关咨询
在线沟通
服务时间:9:30-18:00
最新更新动态
关闭右侧工具栏
提现时间更改说明!
  • 作者:
  • 发表时间:2020-05-02 19:52:29
  • 来源:未知

各位商户晚上好:

                       为了更好的让客户有充足的流动资金,提现时间修改为每天17点到21点处理时间,系统已集成用户申请财务会收到邮箱提醒,更佳及时的处理结算!

  数卡网祝各位劳动节快乐,出去游玩注意带口罩哦!